Nákladné auto - skupina C, CE


skupina C

Zapísať sa môže už 20 ročná osoba, ktorá najneskôr v deň skúšky dovŕši 21 rokov.
Po vydaní vodičského oprávnenia, môžete viesť vozidlá skupiny C, teda:

  • motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 8 osôb okrem vodiča
  • najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg
  • k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg

Po vydaní vodičského oprávnenia, môžete taktiež viesť vozidlá skupiny T (traktor).


skupina CE

Zapísať sa môže osoba, ktorá má 21 rokov.

  • má vodičské oprávnenie na skupinu C

Po vydaní vodičského oprávnenia, môžete viesť vozidlá skupiny CE, teda:
jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.


  * * *  


V našom stredisku dostanete všetky dokumenty potrebné pre prihlásenie sa do autoškoly aj s vysvetlením.

Po odovzdaní vašich vypísaných tlačív Vás zaradíme do kurzu a ihneď môžete začať.

Možnosť preplatenia kurzov:

Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny

 

Príďte si to skúsiť na nečisto :o)
1. hodina je úplne ZDARMA

Nové kurzy
otvárame každý týždeň

Zapísať sa môžete v našej kancelárii,
vo štvrtok v čase:
8:00 - 10:00 a 15:00 - 17:00
Čo budete potrebovať ?

Kontakt

Autoškola Delňa - Tomko, s.r.o.
Jesenná 10
Prešov
08005

Autoškola: 0905 638 745
Autoservis: 0905 354 093
Kancelária: 051 77 310 27

© 2023 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode