Kurzy inštruktorov

Dlho ste rozmýšľali aké zamestnanie je pre Vás vhodné a nakoniec ste sa rozhodli pre povolanie inštruktora autoškoly? Alebo ste si už čo to ako inštruktor preskákali a potrebujete urobiť opätovne kurz ? Výborne, naša autoškola je tu pre Vás.

Sme jedným z troch školiacich stredísk na východnom Slovensku a jediným školiacim strediskom pre inštruktorov v Prešove. Zároveň sme aj členmi SKVZA (Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl).


Podmienky potrebné k získaniu inštruktorského oprávnenia

  • najmenej úplné stredoškolské vzdelanie
  • 25 rokov a viac
  • bezúhonnosť
  • plná spôsobilosť na právne úkony
  • podľa psychologického vyšetrenia spôsobilosť vykonávať činnosť inštruktora autoškoly
  • vodičské oprávnenie tej skupiny alebo skupín, na ktorú je žiadané inštruktorské oprávnenie
  • najmenej trojročná prax vedenia motorového vozidla tej skupiny alebo skupín, na ktorú je žiadané inštruktorské oprávnenie
  • úspešné vykonanie inštruktorskej skúšky

Viac informácií o kurzoch žiadateľov o získanie inštruktorského oprávnenia, nájdete na webstránke SKVZA.


Doškoľovací kurz inštruktorov

Ak Vám platnosť inštruktorského preukazu končí a chcete si ju predĺžiť, je potrebné písomne požiadať komoru o "Zaradenie do doškoľovacieho kurzu inštruktorov".

Žiadosť o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu je potrebné podať najskôr 6 mesiacov a najneskôr 3 mesiace pred uplynutím platnosti inštruktorského preukazu.

Viac informácií o doškoľovacích kurzoch inštruktorov, nájdete na webstránke SKVZA.

Prihlasovací
formulár inštruktora

Možnosť preplatenia kurzov
prostredníctvom programov RE-PAS:

Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny

Sme členom SKVZA
SKVZA logo

Kontakt

Autoškola Delňa - Tomko, s.r.o.
Jesenná 10
Prešov
08005

Autoškola: 0905 638 745
Autoservis: 0905 354 093
Kancelária: 051 77 310 27

© 2020 Všetky práva vyhradené.